Z. ОБЩЕСТВЕНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ

- 1 -

32573 

Стефанов, Георги

   Търговско право / Георги Стефанов . - В. Търново : Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, 2011 . - 192 с. ; 20 см

   Изд. Висше училище по агробизвнес и развитие на регионите, Център за дистанционно обучение

   ISBN 978-954-9498-27-1 

  

Сист. No: 10659

- 2 -

32572 

Минчев, Недко

   Основи на управлението / Недко Минчев . - В. Търново : Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР - Пловдив, 2012 . - 176 с. ; 20 см

   Изд. Висше училище по агробизвнес и развитие на регионите, Център за дистанционно обучение

   ISBN 978-954-9498-24-0 

  

Сист. No: 10658


 Индекс по АВТОРИ

Минчев, Недко 2 
Стефанов, Георги 1 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Основи на управлението 2 
Търговско право 1 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Организация на предприятието 2 
Търговско право 1 
Управление на предприятието 2 
Учебници за ВУ 1 2